Disclaimer

Hoewel Smederij Hoekstra de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie / prijzen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website kan aan verandering onderhevig zijn.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Smederij Hoekstra zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Smederij Hoekstra en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Smederij Hoekstra naar deze website te linken of zogenaamde deep-links te gebruiken.

Smederij Hoekstra